Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Van Daele Ann

Molenstraat 38

2270 Herenthout

Hoofdapotheker: Ann Van Daele

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0835 461 790

Machtigingsnummer APB: 131201

Telefoonnummer: 014 51 21 59

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.